Organizatorzy

 

 

O nas

Fundacja PlasticsEurope Polska. Fundacja reprezentująca producentów tworzyw sztucznych w Polsce, jest częścią ogólnoeuropejskiego stowarzyszenia producentów tworzyw sztucznych PlasticsEurope. Fundacja promuje właściwe postawy prośrodowiskowe i rzetelną wiedzę na temat pozytywnej roli i znaczenia tworzyw sztucznych w różnych dziedzinach życia, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań ochrony środowiska, zdrowia publicznego i w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju. Ten powszechnie wykorzystywany materiał nie tylko umożliwia innowacje w nauce i technologii, ale także odgrywa bardzo istotną rolę w racjonalnym wykorzystaniu zasobów naturalnych i oszczędnym gospodarowaniu energią – m.in. dzięki różnorodnym możliwościom zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych. Odpady z plastiku to wartościowy surowiec wtórny, który na wiele sposobów można wykorzystać ponownie, np. odzyskać surowiec lub jego wartość energetyczną. W Polsce nie wykorzystuje się w pełni potencjału zużytych plastików – ciągle jeszcze połowa tego typu odpadów trafia na wysypiska, a jedynie 25% poddawane jest recyklingowi. Więcej na www.plasticseurope.pl.

 

Dominik Dobrowolski. Zajmuję się edukacją ekologiczną od lat 80., od czasu studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu i zaangażowania w działalność ruchu "Wolność i Pokój". Organizuję w Polsce liczne ekologiczne akcje np: "EkoWalentynki", "Recykling Daje Owoce", "Śmieci skrzydeł nie mają, "Cycling Recycling" ... , można o nich poczytać na stronie cycling-recycling.eu. Edukuję też w mniej formalny sposób, podróżując i spotykając się z Europejczykami na rowerze, na szlakach górskich czy w kajaku. W ramach "Recykling Rejsów" wiosłuję i edukuję, namawiając do recyklingu, walcząc z zaśmieceniem środowiska wodnego. Współorganizatorem wypraw od 2011 roku jest Fundacja PlasticsEurope Polska. W ramach wypraw współpracujemy z samorządami, szkołami, mediami oraz wieloma organizacjami społecznymi. Dzięki takiemu szerokiemu Partnerstwu możemy chronić rzeki, jeziora, Bałtyk przed odpadami w całej Polsce. W 2018 roku Recykling Rejsy zostały laureatem w ogólnopolskim plebiscycie na  najlepszą akcję edukacji ekologicznej w konkursie Eko Ispiracja 2017.  W 2019 roku Recykling Rejsy zdobyły główną nagrodę „EKOJANOSIK – Zielona Wstęga Polski” przyznaną przez Krajowę Radę Ekologiczną .

 

 

Galeria: