Partnerzy akcji

 

 

Cel

Naszym głównym celem jest ochrona rzek, jezior oraz Bałtyku przed zaśmieceniem (marine litter). Sprzątanie śmieci pływających w wodzie i zanieczyszczających środowisko to jest ostateczność. Zależy nam, aby odpady, a szczególnie tworzywa sztuczne do środowiska nie trafiały. Dlatego tak ważna jest z jednej strony edukacja ekologiczna i zaangażowanie w nasze działania wszystkich mieszkańców, turystów, samorządy, media i organizacje społeczne, z drugiej zaś włączenie się w tworzenie i promowanie nowego modelu gospodarki przyjaznej środowisku - Circular Economy.

Gospodarka o obiegu zamkniętym (Circular Economy) stanowi alternatywny, bardziej zrównoważony model w stosunku do gospodarki liniowej. Zasada gospodarki liniowej to „wyprodukuj, użyj, wyrzuć”. W przeciwieństwie do takiego podejścia w gospodarce o obiegu zamkniętym zużyte produkty są w zawracane do obiegu, aby zmniejszyć ilość odpadów i w pełni wykorzystać zasoby. Właśnie wprowadzenie gospodarki o obiegu zamkniętym zapewni skuteczną metodę służącą ochronie rzek, jezior, mórz i oceanów przed zaśmieceniem.

W naszych działaniach edukacyjnych przypominamy o pięciu kluczowych zasadach postępowania z odpadami - 5R:

1. REDUCE (redukuj, ograniczaj). Najważniejsze jest zmniejszenie ilości odpadów, czyli ograniczenie konsumpcji niepotrzebnych produktów, unikanie towarów nadmiernie opakowanych i jednorazowych o niskiej jakości, które szybko zamieniają się w śmieci.

2. REUSE (użyj ponownie, wykorzystaj). Przypomina o możliwości powtórnego wykorzystania produktów, zmniejsza to skalę kupowania kolejnych towarów oraz powstających odpadów.

3. REPAIR (napraw). Zanim zdecydujesz się na kupno nowego towaru, zastanów się czy nowego nie można naprawić.

4. RECYCLE (segreguj i przekaż do recyklingu). Zachęca do  segregowania odpadów i następnie wykorzystywania ich w procesie recyklingu. Dobry przykład: z 35 zużytych butelek PET można wyprodukować bluzę z polaru.

5. RECOVER (odzyskuj, szczególnie energię zawartą w odpadach). Dobry przykład: energia odzyskana z jednej tylko zużytej torby plastikowej pozwala oświetlać pokój 60-watową żarówką przez 10 minut.

 

 

Galeria: