Partnerzy akcji

 

 

IV Recykling Rejs z Wrocławia do Berlina 2023

#WroBer #RecyklingRejs

Międzynarodowy spływ #RecyklingRejs szlakiem Odry i Szprewy z Wrocławia do Berlina "WroBer 2023" . Poniżej plan spływu, regulamin, warunki udziału i koszty. Szczegóły i kontakt: Dominik Dobrowolski , koordynator spływu : email: dominik@cycling-recycling.eu , tel. 697092978 .
IV Międzynarodowy Ekologiczny „Spływ Wrocław Berlin”
IV Internationales ökologisches „Flussfahrt Wrocław Berlin"
Ogólny harmonogram i trasa spływu/Allgemeiner Ablaufplan:
1 dzień, 24.06.2023 Wrocław - Malczyce
2 dzień, 25.06.2023 Malczyce - Chobienia
3 dzień, 26.06.2023 Chobienia – Nowa Sól
4 dzień, 27.06.2023 Nowa Sól - Cigacice
5 dzień, 28.06.2023 Cigacice - Krosno Odrzańskie
6 dzień, 29.06.2023 Krosno Odrzańskie- Eisenhüttenstadt
7 dzień, 30.06.2023 Eisenhüttenstadt - Müllrose
8 dzień, 01.07.2023 Müllrose - Fürstenwalde
9 dzień, 02.07.2023 Fürstenwalde - Erkner
10 dzień, 03.07.2023 Erkner - Berlin (powrót busami do Wrocławia)
MISJA I CEL SPŁYWU
1. Spływ Wrocław Berlin 2023 jest międzynarodowym spływem rzekami Odrą i Szprewą na trasie z Wrocławia do Berlina w dniach 24.06–03.07.2023 roku. Misją spływu jest ochrona rzek i mórz przed odpadami. Celem spływu jest popularyzacja różnorodności przyrodniczej i kultury szlaku Odry i Szprewy, a także promocja ekologicznej turystyki kajakarskiej (Wrocław-Berlin).
WARUNKI LOGISTYCZNE SPŁYWU
1. Podczas spływu będą zapewnione: miejsca na namioty i biwaki wraz z (jeżeli będzie to możliwe) możliwością skorzystania z toalet i pryszniców; oraz transport uczestniczek i uczestników, i kajaków po zakończeniu spływu z Berlina do Wrocławia.
2. Spływ odbędzie się w standardzie „Zero Waste”, czyli każda uczestniczka i każdy uczestnik zobowiązują się do ograniczenia ilości odpadów, jakie wytworzą podczas spływu, oraz posprzątania każdego biwaku, na którym się zatrzymają.
3. Każda uczestniczka i każdy uczestnik muszą być samodzielni i samowystarczalni.
4. Każda uczestniczka i każdy uczestnik płyną z całym swoim wyposażeniem w kajakach.
5. Trasa spływu jest określona, ale może ulec zmianie ze względu na sytuacje nadzwyczajne, np. warunki atmosferyczne, choroby, awarie oraz inne wydarzenia losowe.
6. Podczas spływu nie towarzyszy przewodnik ani pilot.
WARUNKI PRAWNE I PORZĄDKOWE SPŁYWU
1. Spływ nie jest imprezą masową ani sportową. Spływ jest społeczną akcją, w której każda uczestniczka i uczestnik biorą udział dobrowolnie, na własną odpowiedzialność, ryzyko i koszt.
2. Uczestnictwo osób w wieku poniżej 18 lat jest możliwe tylko pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.
3. Każda uczestniczka i każdy uczestnik spływu zobowiązują się płynąć w kamizelce asekuracyjnej oraz posiadać w kajaku apteczkę pierwszej pomocy.
4. Przybycie na każdy biwak musi nastąpić najpóźniej do godz. 21.00. Jeżeli ktoś zechce wyjątkowo pominąć którykolwiek z wyznaczonych biwaków, musi wcześniej poinformować o tym Komandorów spływu.
5. Każda uczestniczka i każdy uczestnik, którzy nie stawią się na mecie dziennego odcinka, np. z powodu pogody lub stanu zdrowia, są zobowiązani do poinformowania (np. przez telefon komórkowy) Komandorów spływu o swojej nieobecności, najpóźniej do godz. 20.00 tego samego dnia. W przypadku nieuzasadnionego braku takiego powiadomienia i gdy nieobecność spowoduje uruchomienie akcji poszukiwawczej, uczestniczka lub uczestnik spływu poniosą wszystkie koszty takiej akcji.
6. Komandorzy spływu nie odpowiadają za uszczerbki na zdrowiu uczestniczek i uczestników spływu, i uszkodzenia ich sprzętu oraz za wynikające z tego konsekwencje.
7. Komandorzy spływu mają prawo do wykluczenia uczestniczek i uczestników ze spływu w przypadku naruszenia warunków niniejszego regulaminu.
WARUNKI FINANSOWE SPŁYWU
1. Każda uczestniczka i każdy uczestnik musi wpłacić do 10.06.2023 opłatę organizacyjną w wysokości 790 zł (z dopiskiem: Spływ Wrocław Berlin, i dopisanym swoim imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu).
Opłatę organizacyjną należy wpłacić na konto MONDO Dominik Dobrowolski: Nr: 43 1140 2004 0000 3602 3450 8920
Opłaty organizacyjne pokryją koszt organizacji spływu: koordynacji i nadzoru nad spływem, organizacji warsztatów ekologicznych i przyrodniczych, organizacji biwaków, transportu uczestników spływu i kajaków po zakończeniu spływu z Berlina do Wrocławia oraz produkcję upominków dla uczestników spływu. Opłaty organizacyjne zostaną zwrócone wpłacającym w przypadku odwołania spływu lub rezygnacji uczestnika, pod warunkiem, że rezygnacja nastąpi do (do 15 maja 2023!) z udziału w spływie.

#WroBer #RecyklingRejs
#WroBer #RecyklingRejs
#WroBer #RecyklingRejs