Partnerzy akcji

 

 

Każdy może chronić morze!

Recykling Rejs_Oława 2019

Dzięki  "Recykling Rejsom" powstają kolejne akcje na rzecz ratowania rzek przed odpadami!

– 24 maja wolontariusze z firmy REMONDIS Electrorecycling posprzątają jedną z najpiękniejszych mazowieckich rzek - Wkrę i jej ujście do Wisły – zapowiada Robert Wawrzonek, członek zarządu tej firmy. Pracownicy firm działających w branży zagospodarowania odpadów, na co dzień przebywający w biurze, mają w czasie takich akcji okazję do wykazania się realnymi działaniami w obszarze zbierania odpadów, a przy okazji promują aktywnie postawy prośrodowiskowe.

Firmy przywiązują bowiem coraz większą wagę do kwestii ochrony środowiska – nie tylko dlatego, że wymaga tego od nich prawo, ale także dlatego, że rośnie świadomość ekologiczna wśród konsumentów. Ponadto media poświęcają temu tematowi dużo miejsca, a sami pracownicy firm inicjują wiele oddolnych i pożytecznych projektów. To także sposób na aktywizację pracowników biurowych z pożytkiem dla środowiska.

Tak jest również w firmie REMONDIS Electrorecycling, będącej liderem tego segmentu w Polsce. Jej głównym obszarem działań jest recykling elektroodpadów. Niezwykle istotnym obszarem działania firmy jest także edukacja ekologiczna. Równolegle z rozwojem technicznym i zwiększaniem każdego roku ilości  odzyskiwanych i recyklingowanych elektroodpadów, prowadzone są także ogólnopolskie projekty edukacyjne, w których biorą udział każdego roku dziesiątki tysięcy uczestników.

Także sami pracownicy angażują się na zasadach wolontariatu w wiele prośrodowiskowych akcji, np. w walkę z zanieczyszczeniem mórz i oceanów, rozpoczynając realizację projektu REjS - czyli ekologicznych wypraw kajakowych. Główny cel projektu to troska o czystość polskich rzek. Właśnie nimi spływa ponad 80% zanieczyszczeń Bałtyku. Dlatego tak istotną rolę odgrywa ochrona rzek przed zaśmieceniem. Jest to pionierski projekt w tym obszarze, ponieważ włącza się w działania konkretna firma oraz jej pracownicy. Do tej pory w takie akcje angażowały się głównie organizacje społeczne i samorządy. To bardzo dobry znak i przykład, że "każdy może chronić morze".

– Edukujemy przede wszystkim w zakresie prawidłowego postępowania z elektroodpadami oraz zużytymi bateriami i akumulatorami, których pozostałości niestety cały czas znajdowane są nad brzegami rzek czy w lasach. Warto podkreślić, że wiele z nich to odpady niebezpieczne, zawierające szkodliwe substancje i pierwiastki, które w łatwy sposób przedostają się do środowiska wodnego, zanieczyszczając wody powierzchniowe i gruntowe. Zamiast nielegalnie demontować elektroodpady i pozbywać się ich, szkodząc środowisku, należy przekazać je do punktów zbierania, np. PSZOK-ów, gdzie zostaną bezpłatnie przyjęte, a następnie przekazane do profesjonalnego recyklingu, np. w zakładach REMONDIS Electrorecycling – dodaje Robert Wawrzonek.

Akcję wspiera i weźmie także w niej udział  ekolog i podróżnik  Dominik Dobrowolski, który wspólnie z FundacjąPlasticsEurope od wielu lat aktywnie promuje m.in. sprzątanie rzek w ramach Recykling Rejsów. – Jestem przekonany, że tylko dzięki zaangażowaniu samorządów, organizacji społecznych i biznesu można skutecznie rozwiązywać lokalne problemy zaśmiecenia środowiska wodnego. Bardzo się cieszę, że pracownicy REMONDIS-u włączają się w działania na rzecz ochrony rzek przed odpadami. To będzie świetny przykład dla innych przedsiębiorców, jak można oprócz swojej podstawowej działalności wspierać lokalne inicjatywy ekologiczne – mówi Dominik Dobrowolski.

Fotorelacja ze sprzątania Wkry będzie dostępna na stronie
www.recykling-rejs.pl