Partnerzy akcji

 

 

Konferencja prasowa 16 06 2021 - Recykling Rejs do Berlina

#RecyklingRejs do Berlina 2020

Zapraszamy w środę 16.06 o godz. 12 do Odra Centrum: https://www.facebook.com/Odra-Centrum-987379764799211/ na spotkanie inaugurujące międzynarodowy spływ kajakowy Wrocław Berlin. W spotkaniu weźmie udział komandor spływu Dominik Dobrowolski , organizatorzy spływu oraz specjalni goście uczniowie wrocławskich szkół - uczestnicy sprzątania brzegów Odry i Oławy.

 

Informacja prasowa

 

10 lat #RecyklingRejs

Najpierw sprzątanie później kajakowanie czyli rusza II Międzynarodowa Wyprawa Kajakowa Wrocław-Berlin 2021.

 

17 czerwca rusza z Wrocławia II Międzynarodowa Wyprawa Kajakowa Wrocław -Berlin. 24 kajakarki i kajakarze z Polski i Niemiec pokonają w 11 dni 500 km szlak wodny Odry i Szprewy. To kolejna wyprawa dedykowana ochronie rzek przed zaśmieceniem odpadami, dlatego uczestniczki i uczestnicy spływu będą organizować w nadrzecznych miejscowościach akcje sprzątania wód i nabrzeży oraz wezmą udział w licznych edukacyjnych spotkaniach z młodzieżą i lokalnymi mieszkańcami.

 

„Zależy nam, aby mieszkańcy z miejscowości położonych na szlaku Odry i Szprewy symbolicznie otoczyli opieką odcinki rzek w swojej okolicy i aby codziennie o nie dbali, przeciwdziałając ich zaśmiecaniu i niszczeniu.” - mówi komandor spływu, wrocławski ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski. Pierwsze spotkanie i sprzątanie organizujemy już 16 czerwca we Wrocławiu. Wspólnie z uczennicami i uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 84 i Szkoły Podstawowej nr 9 z Wrocławia będziemy sprzątać brzeg Odry i Oławy, zorganizujemy także ekologiczne lekcje w Odra Centrum przy moście Grunwaldzkim. W kolejnych dniach międzynarodową ekipę kajakarek i kajakarzy można będzie też spotkać w Malczycach, Chobieni, Głogowie, Nowej Soli, Cigacicach, Krośnie Odrzańskim i wielu niemieckich miastach, a na koniec oczywiście w Belinie, czyli na trasie spływu.

 

Jak mówi Anna Kozera-Szałkowska, Dyrektor Fundacji PlasticsEurope Polska „Walka z zaśmiecaniem środowiska wodnego jest naszym wspólnym celem, który przyświeca akcji „Recykling Rejs” już od 10 lat. Plastikowe odpady w środowisku naturalnym są nie do zaakceptowania, dlatego tak ważna jest edukacja i budowanie dobrych nawyków w zakresie selektywnej zbiórki śmieci. Dzięki licznym właściwościom, jak lekkość, czy trwałość, tworzywa sztuczne są bardzo użyteczne w codziennym życiu. Należy jednak pamiętać, że ich odpady stanowią cenny surowiec, który powinien trafiać do recyklingu. Nie pozwólmy, by znalazły się w rzekach i morzach zaśmiecając środowisko wodne.” Wspólne akcje sprzątania środowiska wodnego „Recykling Rejs”, realizowane w różnych regionach naszego kraju od ponad 10 lat angażują i jednoczą wszystkich, którzy mają wspólny cel - walkę z zaśmieceniem i promowanie właściwego postępowania z odpadami.” Zwraca także uwagę, że „Plastikowe odpady są nie do zaakceptowania w środowisku

naturalnym. Szczególnie widoczne są w środowisku wodnym, ponieważ unoszą się na powierzchni wody. Należy jednak wyraźnie oddzielić problem zaśmiecenia odpadami rozmaitego typu, w tym zużytymi wyrobami z tworzyw sztucznych, od stosowania tych materiałów w gospodarce. Opakowania z tworzyw sztucznych, tak chętnie wykorzystywane, ze względu choćby na wygodę i łatwość w transporcie, czy ich wyjątkowe właściwości ochrony produktu. Jeśli jednak zostaną nieodpowiedzialnie porzucone w środowisku, stają

się kłującym w oczy odpadem, który ostatecznie - zamiast do recyklingu - trafić może do rzek i mórz. Bez ciągłej edukacji na ten temat, bez skutecznych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami, takich jak np. powszechna selektywna zbiórka odpadów, nie uda się rozwiązać problemu odpadów w środowisku.”

 

Tegoroczny spływ ma też dodatkowe przesłanie. Obchodzimy wspólnie z naszymi zachodnimi sąsiadami 30. rocznicę podpisania umowy dobrosąsiedzkiej. Dlatego ekologiczne działania w polskich i niemieckich miejscowościach będą prowadzone dzięki zaangażowaniu Instytutu Goethego. Ochrona środowiska nie zna granic, tym bardziej

ochrona rzek. Odra może być doskonałym przykładem jak wspólnie można dbać o cenne przyrodniczo obszary.

 

Szczegółowe informacje o spływie i planowanych akcjach na stronach:

 

https://www.facebook.com/splywflussfahrt/

https://www.facebook.com/RecyklingRejs/

www.dobresasiedztwo.de

www.gutenachbarschaft.pl

 

Kontakt: Dominik Dobrowolski tel. 0048 697092978,

dominik@cycling-recycling.eu

 

Głównymi partnerami wyprawy są Fundacja PlasticsEurope Polska oraz Instytut Goethego w Warszawie.

#FundacjaPlastcsEueopePolska