Partnerzy akcji

 

 

Operacja Czysta Rzeka na Odrze, Bobrze i Kwisie

10 lat #RecyklingRejs

Trzy dni Operacja Czysta Rzeka zainicjowanej przez Kraina Bugu , tym razem na dolnośląskich i lubuskich rzekach za nami. Załoga 10 lat RECYKLING REJS dowodzona przez ekologa i podróżnika Dominik Dobrowolski przepłynęła i posprzątała łącznie 60 km po Odrze, Oławie, Bobrze i Kwisie. Niezmiennie najwięcej w wodzie jest zatruwających środowisko jednorazowych opakowań: puszki aluminiowe, butelki po alkoholach , "małpki", butelki plastikowe. Sprzątanie nigdy nie rozwiąże problemu zaśmiecenia, kluczowe jest wprowadzenie, jak najszybciej, wysokiej kaucji na opakowania Kaucja wraca, #KaucjaWraca co spowoduje, z jednej strony, że zużyte opakowania będą wracać do sklepów, z drugiej będzie to źródło najczystszego surowca do recyklingu. Kolejnym ważnym systemowym krokiem do walki z zaśmieceniem środowiska jest wprowadzenie i egzekwowanie wysokich kar za zaśmiecanie środowiska oraz publiczna i ogólnopolska kampania edukacyjna promująca nieśmiecenie, selektywną zbiórkę i recykling w myśl zasady 5R: Reduce (ograniczaj), Reuse (używaj ponownie), Recycle (recyklinguj, zbieraj selektywnie), Rot (kompostuj) i Recover (odzyskuj energię z odpadów).

10 lat #RecyklingRejs
10 lat #RecyklingRejs
10 lat #RecyklingRejs
10 lat #RecyklingRejs
10 lat #RecyklingRejs
10 lat #RecyklingRejs