Partnerzy akcji

 

 

Przyłącz się

Przyłączyć się możesz na różne sposoby. Spotkajmy się w marinach na trasie wyprawy. Możemy razem zorganizować akcję sprzątania brzegów. Możesz przypłynąć swoim kajakiem, pontonem, żaglówką, tratwą... . Powiedz o wyprawie swoim znajomym i zaprzyjaźnionym dziennikarzom. Czym więcej osób zechce chronić wodę przed zaśmieceniem, tym będzie ona czystsza.

Jestem pewien, że tylko działając wspólnie możemy poprawić stan środowiska, możemy skuteczniej walczyć z zaśmieceniem, możemy efektywniej edukować i recyklingować. Bardziej wyedukowani obywatele to więsza świadomość ekologiczna i mądrzejsze, codzienne decyzje oraz działania na rzecz środowiska.

Uczysz w szkole? Zorganizuj spotkanie z uczniami, z chęcią przyjadę i opowiem o rzekach, morzach i oceanach, oraz co zrobić, aby płytwały w nich ryby a nie śmieci. Działasz w ngo? Każdego roku organizuję kilkadziesiąt akcji i ekologicznych wydarzeń w całej Polsce, możemy wspólnie działać na rzecz środowiska. Jesteś samorządowcem? To gminy odpowiadają za gospodarkę odpadami i rozwój selektywnej zbiórki odpadów na swoim terenie. Walczmy z dzikimi wysypiskami śmieci, uczmy jak więcej i lepiej segregować. Pracujesz w mediach? Media to edukacja oraz informacja, skontaktuj się z nami, promujmy ekologię i dobre przykłady razem!

Dominik Dobrowolski, dominik@cycling-recycling.eu, tel. 697 092 978, 

 

Galeria: