Partnerzy akcji

 

 

Recykling Rejs - kierunek Berlin

Recykling Rejs_Odra 2018

Czwarta z tegorocznych edukacyjnych akcji "Recykling Rejs 2019" startuje 29 sierpnia z Wrocławia, aby zakończyć się 6 września na wspólnym finale z akcją Clean River Project, która ruszyła na początku sierpnia z Koblencji przez Magdeburg do stolicy Niemiec. Z zachodu na wschód kajakarze niemieccy i ze wschodu na zachód polska grupa prowadzona przez Dominika Dobrowolskiego na trasie liczącej łącznie 2 tys. km będą sprzątać rzeki, promować recykling i edukować mieszkańców.

– Do wyprawy i akcji sprzątania można się dołączyć zarówno w Polsce, jak i w Niemczech.– zaprasza Dominik Dobrowolski. - Na granicy polsko-niemieckiej, na Odrze spotkamy się z innymi kajakarzami i wspólnie dopłyniemy do Berlina, gdzie będzie zorganizowana ostatnia akcja sprzątania i wyjątkowa wystawa poruszająca problem zaśmiecenia środowiska wodnego.

W czasie wyprawy "Recykling Rejs - kierunek Berlin" odbędą się liczne lokalne akcje, np. w Nowej Soli planowane jest spotkanie z mieszkańcami i mediami oraz wspólna akcja sprzątania brzegów Odry. Nowosolską akcję pomoże zorganizować lokalna firma MELACO, która od wielu lat wspiera ekologiczne inicjatywy w rejonie. Z kolei w Krośnie Odrzańskim do akcji włącza się Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Komunalne.

– Cieszymy się, że coraz więcej osób, firm, instytucji, samorządów zwraca uwagę na problem zanieczyszczenia środowiska wodnego – mówi Kazimierz Borkowski, dyrektor Fundacji PlasticsEurope Polska. – Zajmując się od wielu lat promowaniem postaw prośrodowiskowych oraz właściwego postępowania z odpadami tworzyw sztucznych, dobrze wiemy jak ważne jest zaangażowanie lokalnych społeczności, ale także i każdego z nas.

"Recykling Rejs - odzyskuj tworzywa sztuczne!" to projekt realizowany wspólnie przez Fundację PlasticsEurope Polska i podróżnika i ekologa Dominika Dobrowolskiego w Polsce już od 2011 roku. Partnerem akcji "Recykling Rejs 2019 - kierunek Berlin",  jednej z pięciu realizowanych w tym roku jest, REKOPOL – organizacja odzysku opakowań, która wspiera edukację ekologiczną i rozwój selektywnej zbiórki odpadów w Polsce.

Szczegóły:
www.recykling-rejs.pl i https://www.facebook.com/RecyklingRejs/
http://cleanriverproject.de/

Fundacja PlasticsEurope Polska
Dominik Dobrowolski, www.cycling-recycling.eu
REKOPOL, Organizacja Odzysku Opakowań