Partnerzy akcji

 

 

Recykling Rejs w Czarnym Dunajcu

#RecyklingRejs_Czarny Dunajec 2021

"Recykling rejs - u źródeł" - pod takim hasłem odbył się 6 czerwca 2021 roku w Czarnym Dunajcu na Surwiwaliach 2021 edukacyjny dzień poświęcony ochronie środowiska wodnego przed zanieczyszczeniami. Specjalnym gościem był ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski, który opowiedział uczestnikom imprezy o zagrożeniach wynikających z zaśmiecenie środowiska oraz o metodach walki z tym problemem. Spotkanie w Czarnym Dunajcu wpisało się w cykl edukacyjnych projektów realizowanych w ramach obchodów 10 lecia #RecyklingRejs przez Fundację PlasticsEurope Polska i Dominika Dobrowolskiego.

Jak podkreśla Anna Kozera-Szałkowska, Dyrektor Fundacji PlasticsEurope Polska „Wspólne akcje sprzątania środowiska wodnego „Recykling Rejs”, realizowane w różnych regionach naszego kraju od ponad 10 lat angażują i jednoczą wszystkich, którzy mają wspólny cel - walkę z zaśmieceniem i promowanie właściwego postępowania z odpadami.” Zwraca także uwagę na fakt, że „Plastikowe odpady są nie do zaakceptowania w środowisku naturalnym. Szczególnie widoczne są w środowisku wodnym, ponieważ unoszą się na powierzchni wody. Należy jednak wyraźnie oddzielić problem zaśmiecenia odpadami rozmaitego typu, w tym zużytymi wyrobami z tworzyw sztucznych, od stosowania tych materiałów w gospodarce. Opakowania z tworzyw sztucznych, tak chętnie wykorzystywane, ze względu choćby na wygodę i łatwość w transporcie, czy ich wyjątkowe właściwości ochrony produktu, jeśli zostaną nieodpowiedzialnie porzucone w środowisku, stają się kłującym w oczy odpadem, który ostatecznie - zamiast do recyklingu - trafić może do rzek i mórz. Bez ciągłej edukacji na ten temat, bez skutecznych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami, takich jak np. powszechna selektywna zbiórka odpadów, nie uda się rozwiązać problemu odpadów w środowisku.”

 

#RecyklingRejs_Czarny Dunajec 2021